För oss är det viktigt med märkningar från oberoende organisationer. Märkningarna är vårt löfte till dig som konsument att kungen av ekologiskt håller den kvalitet och etiska hållning som vi så starkt står för. Våra livsmedel blir ständigt granskade från flera aktörer som säkerställer att de odlats, producerats och transporterats med omsorg om miljö, anställda och råvara. Det är vi glada för. Vi vill gärna att våra produkter är märkvärdiga!