Meny

Kung Markatta tilldelas ”Activadraken” 2009

Kung Markatta tilldelas ”Activadraken” 2009

Stiftelsen Activa uppmärksammar arbetsplatser i Örebro län som är förebilder när det gäller bemötande, omtanke och socialt ansvarstagande, och som medverkat till ökad integrering i arbetslivet av personer med funktionsnedsättningar.

Vi är självklart jätteglada över att få ha tagit emot den utmärkelsen!

Styrelsens motivering:

Kung Markatta har haft ett långvarigt samarbete med Activa och tagit många personer för arbetsträning och även anställt. Företaget har alltid haft ett gott bemötande, visat prov på god flexibilitetoch har en vilja att anpassa såväl arbetsuppgifter som arbetstider efter individens behov. 
Kung Markatta är en värdefullarbetsplatsför givande arbetsträningoch möjligheten att nå en anställning och är därför värdig mottagare av ActivaDraken 2009.

 

Alla kategorier

Arkiv

Kung Markatta på Twitter

Kung Markatta på Facebook