Meny

VI-skogen gåva 2013

VI-skogen gåva 2013

Den här ”knappen” fick vi för att vi i samband med vår PK-kampanj i februari planterade en massa träd med hjälp av Vi-skogen.

Precis som vi skrivit under "Vår filosofi" tycker vi att trädplantering är ett bra val då avskogning idag står för ca 17 % av det årliga tillskottet av växthusgaser till atmosfären. Trädplantering har dessutom andra goda effekter på miljön. Den motverkar erosion, motverkar utarmning av den biologiska mångfalden, bidrar till att förbättra kretslopp av näring och vatten samt till att göra miljön mer motståndskraftig mot störningar.

Trädplanteringen ger också positiva sociala effekter, både arbetstillfällen för att plantera och sköta skogsjordbruket, samt för den odling av andra grödor som kan ske mellan träden och i dess skugga.

Alla kategorier

Arkiv

Kung Markatta på Twitter

Kung Markatta på Facebook