Meny

EU-ekologiskt

Självklart är alla Kung Markattas produkter märkta med EU-ekologiskt. Det betyder att de är godkända av EU:s gemensamma regelverk kring ekologi. Bra att veta om den här märkningen är att den även:

  • ser till att lagstiftningen följs
  • satsar på policyarbete
  • ser till att EU-regler för eko-produktion och handel följs
  • arbetar för en europeisk handlingsplan
  • kontrollerar data och statistik
  • erbjuder expertrådgivning
  • kontrollerar livsmedelskvaliteten
  • jobbar för bra djurhållning och hållbart fiske

Läs mer om EU-ekologiskt