Meny

Fairtrade

Våra Fairtrade-märkta produkter hjälper odlare och anställda i fattiga länder att förbättra sina liv och sin arbetssituation. Det sker bland annat genom rättvisa handelsavtal och möjlighet till entreprenörskap. Men Fairtrade gör även detta:

  • främjar mänskliga rättigheter och motverkar fattigdom
  • garanterar miljövänlig odling och produktion
  • skapar möjlighet till anställningsavtal, övertidsersättning och föräldraledighet
  • ger möjlighet att organisera sig fackligt
  • jobbar för skäliga råvarupriser
  • ger möjlighet till hälsovård, utbildning och demokratiutveckling
  • motverkar diskriminering och främjar jämställdhet
  • sätter stopp för skadliga bekämpningsmedel och tar ansvar för grund- och ytvatten, utrotningshotade arter, biologisk mångfald och känsliga naturområden 

Läs mer om Fairtrade