Meny

Vi klimatkompenserar våra transporter

Du ska inte behöva välja mellan ekologiskt och närproducerat.

Sedan 2009 klimatkompenserar vi, som första företag i dagligvarubranchen, alla våra transporter som är nödvändiga för att importera de ekologiskt odlade godsaker som vi tar in från världens alla hörn. Vi kompenserar också transporten som för varorna ut till våra kunder. Parallellt med detta arbetar vi aktivt med att fortsätta minska våra faktiska koldioxidutsläpp genom att optimera våra transporter. Vi väljer t.ex. tåg och båt, där det är möjligt, istället för lastbil och flyg.

Vi är inte riktigt i mål när det kommer till att hitta de miljövänligaste alternativen i alla transportled och vi på Kung Markatta har valt att genom att kompensera ta vårt ansvar för det vi inte kan påverka i dagsläget. Och det är ju så att våra varor måste transporteras. Så länge vi vill kunna fortsätta avnjuta ”exotiska” livsmedel såsom svart ris, röd quinoa, kokosmjölk och fikon som inte kan odlas under bar himmel i Sverige så kan det inte undvikas. Genom att mäta effekten och sedan ta på oss en kostnad, gynnas åtgärder som kan kompensera våra utsläpp av växthusgaser.

Vi har valt trädplantering

Vi har valt trädplantering eftersom avskogning idag står för ca 17 % av det årliga tillskottet av växthusgaser till atmosfären. Trädplantering har dessutom andra goda effekter på miljön. Den motverkar erosion, motverkar utarmning av den biologiska mångfalden, bidrar till att förbättra kretslopp av näring och vatten samt till att göra miljön mer motståndskraftig mot störningar.

Trädplanteringen ger också positiva sociala effekter, både arbetstillfällen för att plantera och sköta skogsjordbruket, samt för den odling av andra grödor som kan ske mellan träden och i dess skugga.

Klimatkompensation möts ibland av kritik. Den kan handla om att man ska minska egen klimatpåverkan i stället för att kompensera, att man ska välja annat kompensationsalternativ eller att klimatnyttan är osäker. Kritiken är dock i mångt och mycket obefogad så länge kompensationen är frivillig och går hand i hand med långtgående interna åtgärder för att minska klimatpåverkan.

Ekologiska livsmedel odlas utan konstgödsel som annars är en av de största bidragande orsakerna när det gäller utsläpp av växthusgaser i "konventionellt" jordbruk. Vi vill inte sluta sälja bra mat och eftersom många av våra produkter inte odlas i Sverige idag, kan vi inte undvika transporterna. Från vårt lager i Örebro måste de ju dessutom fraktas till våra kunder. Genom att samarbeta med Vi-skogen har vi gjort vad vi anser är möjligt för att säkerställa att det blir som vi vill.

Vi vill visa att vi klimatkompenserar på ett tydligt sätt för våra kunder och har upptäckt att det inte finns någon etablerad märkning för denna typ av klimatkompensation. KRAV-symbolen inbegriper inte detta idag och vi har därför valt att ta fram en egen symbol. Om det senare enas om en gemensam märkning/symbol för detta, så kommer Kung Markatta naturligtvis att gå över till den.