För oss på Kung Markatta genomsyrar strävan efter hållbarhet allt vi gör, från jord till bord. Vi väger in både fossila utsläpp, mänskliga rättigheter och trädplantering i begreppet. Här får du veta mer om hur vi arbetar med inköp, förpackningar och transporter för ett mer hållbart samhälle.

spices_800x1200.jpg

Våra leverantörer

Vi väljer våra leverantörer med omsorg och försäkrar oss om att de når upp till vår högt satta standard. Vi gör en grundlig genomgång där våra leverantörer måste ge oss upplysningar om allt som pågår inom deras verksamhet på hållbarhetsområdet. Här är några exempel:

  • För att vara leverantör till Kung Markatta måste man signera vår uppförandekod. Den är baserad på FN:s vägledande principer och innehåller regler kring allt från mänskliga rättigheter till antikorruption, arbetsrätt och miljöpåverkan.
  • Om en leverantör är baserad i ett högriskland (enligt bedömning av organisationen Amfori BSCI) gör vi en ännu djupare analys för att säkerställa att våra krav nås.
  • De flesta råvaror och produkter hämtar vi från europeiska leverantörer, runt 90% idag. Vi har nära relationer med våra leverantörer och vill ständigt hjälpa dem att bli bättre.
  • Många av våra produkter är märkta med KRAV eller Fairtrade. Det innebär att grödan i produkten är odlad med omtanke om både miljön och människan som odlar den.

KM_Kokos_540x540.png

Förpackningar

Vi strävar efter att ha så hållbara produkter som möjligt. I ekologiska livsmedel har man färre konserveringsmedel och andra tillsatser än i konventionella. Det innebär att vi behöver förpackningar som klarar de tuffa kraven för livsmedel. I vissa fall kan det vara pappersförpackningar, i andra fall konservburkar, då den småskaliga producenten i exempelvis Italien i dagsläget inte har möjlighet att packa i andra förpackningar.

I de fall vi behöver använda oss av plast, som är ett bra material för att bibehålla smak, kvalitet och hållbarhetstid, försöker vi att välja en så bra plast som möjligt, att i möjligaste mån göra den återvinningsbar och att använda så minimalt med material som möjligt utan onödigt spill.

Signerat Plastinitiativet

Vi har signerat Plastinitiativet och har som mål att ha 100% återvinningsbara plastförpackningar år 2025. Här kan du läsa mer om det.

De pappersförpackningar som används i våra egna fabriker tillverkas av 100% FSC-märkt papper, för ett ansvarsfullt skogsbruk.

Transport_800x800.jpg

Hållbara transporter

Vi arbetar hårt för att minska våra utsläpp, men vi är inte framme vid nollutsläpp. Visste du att Kung Markatta därför klimatkompenserar alla transporter genom trädplantering? Klimatkompensationen har pågått i många år och sker via Vi-skogen i östra Afrika för att bidra till både minskad fattigdom och bättre klimat.

Här är ytterligare exempel på hur vi minskar vår miljöpåverkan av transporter:

  • Vi försöker alltid göra våra transporter mer effektiva och testar just nu olika former av dubbellastning av våra pallar. Vi tar in transportperspektivet redan i starten med produktdesign, val av förpackning och fyllnadsgrad.
  • I Sverige har Midsona, som Kung Markatta ingår i, signerat Transportinitiativet med målet att alla inrikestransporter ska vara fossilfria år 2025. Redan idag är alla Kung Markattas svenska kyl- och frystransporter fossilfria.
  • Under 2020 har vi fokuserat på att lägga om våra långdistanstransporter från lastbil till tåg, denna siffra har nu stigit från 3% till 20% på ett år.

 

Fridge_photo.jpg

Minskat matsvinn

En viktig aspekt av hållbara livsmedel är att så lite som möjligt ska gå till spillo. I vår egen tillverkning producerar vi så resurssnålt som möjligt, återvinner den största delen av vårt avfall, donerar felmärkta produkter och det spill som är oundvikligt sänder vi till den lokala biogasanläggningen för att bli ny energi eller ger till gödning för lantbruk i närområdet.

Men för att matsvinnet ska bli så litet som möjligt behöver vi förstås hjälpas åt. Visste du att vi kastar och häller ut ca 45 kilo mat och dryck per person varje år i Sverige? Här hittar du Livsmedelsverkets tips på hur du kan minska ditt eget matsvinn och här finns ett av våra goda recept med kylskåpsrester!

 

Vill du veta mer om hur vi arbetar med hållbar mat, biologisk mångfald och växtbaserade innovationer? Klicka här!